flatag
Klaus West
Flatag ApS
Lyngevej 20
DK 3550 Slangerup
Denmark


T +45 48 18 77 66
F +45 48 18 71 55
E west@flatag.dk

Tagdækning | Roof Covering

Industri | Industrial
Erhvervs | Commercial
Privat – Bolig | Residential
Carporte | Car Ports

PVC Membraner | PVC Membranes

P-Dæk | Multi-Storey Car Parks
Tag Terrasser | Roof Terraces
Tagdækning | Roof Covering

HDPE Membraner | HDPE Membranes

Lossepladser | Landfills
Vand Reservoirs | Water Reservoirs
Rodzone Anlæg | Water Treatment Plants
Overdækninger | Landfill Capping
Gylletanke | Fertilizer/Fore Tanks

EPDM Membraner | EPDM Membranes

Lossepladser | Landfills
P-Dæk | Multi-Storey Car Parks
Tagdækning | Roof Covering
Havebassiner | Ponds